Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Będzie strajk na Śląsku
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy po fiasku rozmów z delegacją rządową podjął decyzję o strajku.
26 marca 2013r. pomiędzy godziną 6.00 a 10.00 odbędzie się solidarnościowy strajk generalny w regionie Śląsko- Dąbrowskim. Jednocześnie Komitet Protestacyjny zadeklarował zawieszenie akcji strajkowej, jeśli rząd wycofa się z niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy.
Przedstawiciele MKPS spotkali się w czwartek (14 marca 2013r.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z delegacją rządową z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele pracodawców.
 
Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego:
 
1. Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.
 
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
 
3. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
 
4. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwapublicznego na samorządy.
 
5. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
 
 
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy został powołany 23 października 2012r. przez związkowców: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80.