Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Apel przewodniczącego ZR Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" W. Bartosza dot. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
Szanowni Państwo
 
 
Z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zawiązał się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem jest zgłoszenie do Sejmu projektu Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za płacę.
 
Chodzi o to, aby zagwarantować poziom minimalnego wynagrodzenia nie niższy niż 50% średniej płacy w kraju. Taki poziom jest gwarantowany w większości krajów Unii Europejskiej. W Polsce w 2010r. płaca minimalna była na poziomie 40,8% w stosunku do średniej płacy w kraju. Proponowany projekt ustawy zakłada stopniowe, bezpieczne dla gospodarki tempo dochodzenia do wspomnianego poziomu 50%.
 
Aby projekt ustawy wprowadzić do Sejmu konieczne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów. Oczywiście, im więcej ich będzie, tym większa presja i znaczenie owego projektu. Dlatego apeluję do wszystkich związkowców i ludzi dobrej woli o jak najszerszą akcję zbierania podpisów zarówno w zakładach pracy jak i w środowiskach lokalnych.
 
Druki poparcia są dostępne w lokalach: Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" (Kielce, ul. Planty 16A), Delegatur Zarządu Regionu we wszystkich miastach powiatowych oraz w każdej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
 
Od naszego wysiłku zależy los milionów ludzi skazanych dzisiaj na wynagrodzenia nie pozwalające żyć a tym bardziej utrzymać rodziny.
 
Kielce, 4 kwietnia 2011r.
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
 
 
 
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi
ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Lp.
Imię (imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
Nr ewidencyjny
PESEL
Podpis
1
2
3
4
5