Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Apel Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 2/15 ws. wyborów parlamentarnych 2015 r.
 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uważa udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych za akt najwyższej odpowiedzialności obywatelskiej. Każdy z nas stanie przed koniecznością dokonania wyboru, którego skutki będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju, dla jego rozwoju, wpływając tym samym na poziom życia Polaków oraz na pozycję naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej.
 
Nasz wybór nie może być przypadkowy, podyktowany emocjami. Wybierając nowy Parlament RP weźmy pod uwagę przede wszystkim efekty dotychczasowej działalności kandydatów na parlamentarzystów. Nie dajmy się zwieźć ich gładkim i pustym obietnicom.
 
Żaden Związkowiec nie powinien głosować na tych, którzy w mijającej kadencji, zasiadając w ławach poselskich czy senatorskich, podejmowali decyzje szkodliwe dla obywateli, stojące w sprzeczności z powszechnym odczuciem dobra wspólnego!
 
Nie głosujmy na tych, którzy:
– ograniczyli prawo do dni wolnych od pracy w związku ze Świętem Trzech Król
– wydłużyli czas pracy osób niepełnosprawnych
– wydłużyli wiek emerytalny
– ograniczyli prawa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach
– wprowadzili antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych liberalizując prawo o czasie pracy
– decydowali o likwidacji kopalń.
 
Nie głosujmy na tych, którzy przedkładając interes partyjny nad konstytucyjne prawa obywateli uniemożliwili przeprowadzenie referendum w sprawach wydłużeniu wieku emerytalnego i obowiązku szkolnego 6-latków.
 
Nie głosujmy na tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich sześcioletnich dzieci.
 
Nie głosujmy w końcu na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych.
Skonfrontujmy to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje.
 
Weźmy udział w wyborach, głosujmy z rozwagą  na ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, Polskę równych szans dla wszystkich obywateli.
 
Płock, 22 października 2015 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”