Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Akcja protestacyjna w MAN w Starachowicach
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MAN Bus Sp. z o.o., której przewodniczy Jan Seweryn, po zapoznaniu się z wynikami negocjacji płacowych podjęła decyzję o przeprowadzeniu 29 stycznia 2018r. akcji protestacyjnej. Związek nie zgadza się na propozycje płacowe pracodawcy. Akcja protestacyjna odbędzie się na zakładowym parkingu i będzie polegała na nieopuszczaniu parkingu przez pół godziny z równoczesnym używaniem w tym czasie sygnałów dźwiękowych zaparkowanych na parkingu samochodów.
 
Postulatami wystosowanymi przez MOZ NSZZ "Solidarność" w MAN Bus Sp. z o.o. są:
 
1. Podwyżka wynagrodzeń o 300 zł od 1 stycznia 2018 roku.
2. Włączenie do płacy zasadniczej 8% premii z tytułu oceny indywidualnej pracownika.
3. Inne naliczanie premii koncernowej. Premia winna być wypłacana w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników koncernu.
4. Podniesienie dodatku dla koordynatorów.
5. Podniesienie składki na Pracowniczy Program Emerytalny do 100 zł.
6. Objęcie dodatkową opieką medyczną (obecnie Luxmed) pracowników przechodzących na renty i emerytury.
7. Wyrównanie dysproporcji płacowych pracowników pracujących na tych samych stanowiskach.
8. Zatrudnienie na umowy z MAN pracowników APT, którzy pracują w MAN ponad 18 miesięcy.
9. Przekształcenie umów terminowych w umowy na czas nieokreślony pracowników, którzy zatrudnieni są w MAN ponad 3 lata.