Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 13(1427) 26 marca 2024 5 Abp Tadeusz Wojda Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski

W drugim dniu obrad 397. Zebrania Plenarnego KEP, 14 marca br., abp Tadeusz Wojda SAC, został wybrany Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na okres pięciu lat.

Abp Tadeusz Wojda pochodzi z miejscowości Kowala, należącej do parafii Brzeziny w naszej, kieleckiej diecezji, jest pallotynem, metropolitą gdańskim.

W Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda pełni funkcję m.in. członka Komisji ds. Misji.

Przewodniczący KEP reprezentuje Konferencję na zewnątrz. Z urzędu wchodzi w skład Rady Stałej KEP. Wraz z Zastępcą Przewodniczącego – abp. Józefem Kupnym (wybieranym spośród biskupów diecezjalnych na pięć lat, z możliwością ponownego wyboru na drugą kadencję) i Sekretarzem Generalnym – bp. Arturem Grzegorzem Mizińskim (wybieranym na ten sam okres; zwykle jest nim jeden z biskupów pomocniczych) tworzą Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący zwołuje zebranie Rady Stałej, Zebranie Plenarne i Radę Biskupów Diecezjalnych, w czasie których przewodniczy obradom. Przesyła również sprawozdania i dokumenty z obrad gremiów do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

Abp Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 roku w Kowali na Kielecczyźnie, w rodzinie wielodzietnej, jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Jego młodszy brat również jest księdzem w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC). 8 maja 1983 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

W maju 1984 roku, decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia z misjologii do Rzymu, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem w 1989 roku.

Od 12 grudnia 2007 roku pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 roku został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Wojda przyjął 10 czerwca 2017 roku.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii według św. Marka (13,10): „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

2 marca 2021 roku abp T. Wojda został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą gdańskim.

źródło: diecezja.gda.pl / BP KEP