Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 28 kwietnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. To wzrost o ponad 15% względem 2014 roku. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).
Szacuje się, że średnio 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniach pracowników, itp.).   Tylko ok. 30 % wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych.
Powyższe dane stanowić powinny punkt wyjścia do tworzenia skuteczniejszych programów budowania kultury bezpieczeństwa w pracy w Polsce – opartych na zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych stron: pracodawców, służb bhp, instytucji państwowych oraz przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.
Związki zawodowe na świecie obchodzą Dzień 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody poświęcone są pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w  pracy, zapadli na choroby zawodowe, albo zginęli podczas wykonywania swych zadań w pracy.  Są one także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników w procesie pracy. 28 kwietnia jest zatem zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp. Międzynarodowym koordynatorem działań wokół tego dnia jestKonfederacja Wolnych Związków Zawodowych (ITUC), zrzeszająca ponad 300  krajowych organizacji związkowych, reprezentujących ponad 180 milionów członków w ok. 160  krajach i terytoriach: (http://www.ituc-csi.org/?lang=en).
W 2016 r. tematem przewodnim Dnia 28 kwietnia obchodzonego przez związki zawodowe jest ustalone przez ITUC hasło:
„Dobre prawo – prawidłowe egzekwowanie – silne związki zawodowe”
Przepisy prawne, nawet najlepsze, nie wystarczą, jeśli nie są prawidłowo wprowadzane i egzekwowane. Dlatego tak ważna jest rola inspekcji pracy i związków zawodowych oraz reprezentujących pracowników społecznych inspektorów pracy w egzekwowaniu i przestrzeganiu prawa pracy.
 
Obchody Dnia 28 kwietnia w Polsce
 
28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  uchwałą z 9 lipca 2003 r.  Związkowe obchody  Dnia z inicjatywy NSZZ” Solidarność” organizowane są od 1991 r.  pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Ważnym akcentem tegorocznych obchodów będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP 28 kwietnia w Warszawie i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja. Uroczystości odbędą się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, a główny temat to „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich. Koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy”. Na uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących,  m.in. z PIP, GUS, ZUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych).
Najważniejsze informacje dotyczące działań NSZZ Solidarność związanych z obchodami 28 kwietnia w 2016 r.:
1/ 25 kwietnia – Wrocław
Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" Kazimierz Kimso zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji pt: "Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia – stan aktualny i perspektywy na przyszłość",
Miejsce: Ośrodek Szkolenia PIP im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu, ul. M. Kopernika 5
Start: godz. 10:00
2/ 26 kwietnia – Poznań
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolskajako partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych (WSOZZ) zapraszają na II Konferencję Panelową WSOZZ pt:
"Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych Związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy", która odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa – SAWO 2016
Miejsce: pawilon nr 14 MTP, piętro II i III;
Start: godz. 10:00
3/ 28 kwietnia – Łódź
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej zapraszają na uroczystość
Miejsce: Polsko – Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łodzi,
ul. Kamińskiego 17/19
Start: godz. 12:00