Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Waldemar Bartosz

W poprzednich numerach naszego tygodnika zasygnowaliśmy gotowość publikacji krótkich tekstów różnych kandydatów uczestniczących w najbliższych wyborach samorządowych. Aktualnie przedstawiamy kolejną prezentację kandydatów na burmistrza – Dariusza Kijankę i Marcina Piszczka. Warto zatem zapoznać się z zamierzeniami kandydatów i tym sposobem wyrobić pogląd na prezentowaną ofertę.

Dariusz Kijanka,

mam 48 lat, ukończyłem wyższe studia – mgr inż. kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice w Częstochowie, wydział mechaniczny; studia podyplomowe – charakterystyka i audyt energetyczny budynków, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika.

Pracę jako nauczyciel zacząłem w roku 2001 a od 2006 roku uczę praktycznej nauki zawodu w Zespole szkół w Staszowie.

Od 2021 roku jestem Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Staszowie, w 2023 roku zostałem wybrany na kolejną kadencję.

Żona Urszula pracuje w ARiMR, córka Zuzanna jest studentką trzeciego roku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku a syn Jakub jest uczniem drugiej klasy LO w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Moją pasją jest wędkarstwo, dobra książka, nurkowanie.

W wyborach 7 kwietnia kandyduję na Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z własnego komitetu wyborczego – KWW Dariusza Kijanki Razem Możemy Więcej.

Cele, do których będę dążył i je zrealizował, a które mają za zadanie służyć wszystkim mieszkańcom:

1. Rozbudowa kanalizacji na terenie całej gminy.

2. Budowa ujęć wodnych przy zbiornikach na potrzeby rolnictwa.

3. Rozbudowa zaplecza sportowego (siłownia, korty tenisowe itp.)

4. Budowa zaplecza sanitarnego na boisku gminnym.

5. Budowa i remont dróg gminnych jak i dojazdowych do pól.

6. Należyte utrzymanie dróg w okresie zimowym.

7. Przywrócenie funduszu sołeckiego.

8. Zagospodarowanie terenu wokół zamku w Ujeździe.

9. Przywrócenie posterunku policji.

10. Powołanie Rady Młodzieżowej Miasta i Gminy Iwaniska.

11. Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych.

12. Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, dzięki którym na terenie gminy powstaną nowe miejsca pracy.

13. Współpraca z jednostkami OSP i Kołami Gospodyń Wiejskich.

14. Przystąpienie Urzędu Gminy do projektów mających na celu wymianę źródeł ciepła jak i ograniczenie zużycia prądu elektrycznego.

15. Poprawa nauczania (wyników) poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów.

16. Analiza nowo przyjętego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

17. Przywrócenie bezpłatnej rehabilitacji.

18. Przejrzysty system zatrudniania pracowników w jednostkach podległych jak i w urzędzie gminy.

Zdecydowałem się na kandydowanie na Burmistrza, bo uważam, że w gminie są potrzebne zmiany, że nadszedł czas na młodsze pokolenie i inne spojrzenie na potrzeby naszych Mieszkańców. Zapewniam, że będę aktywnie i energicznie pracował na rzecz rozwiązywania problemów całego społeczeństwa naszej Gminy. Chcę zarządzać gminą w sposób nowoczesny, przejrzysty i skuteczny.

Marcin Piszczek, kandydat na burmistrza Jędrzejowa

Dlaczego startuję?

Z pracą w samorządzie związany jestem od 2000 roku, kiedy objąłem funkcję wicedyrektora w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie. Dalsza cała moja ścieżka zawodowa funkcjonuje pod znakiem samorządu. W roku 2005 wróciłem do mojego rodzinnego miasta. Tu w latach 2005-2010 pracowałem jako zastępca burmistrza Jędrzejowa, a od 2010 roku jako burmistrz. Kto sięga pamięcią do początku tego stulecia, wie jak wiele się zmieniło w naszym mieście.

Te zmiany, w których uczestniczyłem, nie zmieniają faktu, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Kończąc kadencję 2018-2024 zostawiamy spadek w postaci prowadzonych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 125 mln złotych. To efekt lat starań i ciężkiej pracy całej załogi Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Dla mnie rzeczą naturalną jest chęć dokończenia wielu istotnych projektów dla przyszłości miasta. Tym bardziej mając trójkę dzieci, i traktując Jędrzejów jako moje jedyne miejsce na świecie, w pracy zawsze kierowałem się chęcią wprowadzania takich zmian w mieście, które kreowałyby Jędrzejów jako dobre miejsce do życia i pracy, w przyszłości również i dla moich dzieci.

Kadencja 2024-2029

Dwie najistotniejsze kwestie, które wyznaczały moje działania zarówno w kończącej się kadencji, jak i powinny dominować w zbliżającej się pięciolatce, to sprawa nowych miejsc pracy oraz budowa mieszkań:

– po sukcesie obszaru gospodarczego Jędrzejów-Południe Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, w której w ostatnich latach powstało około 1.500 miejsc pracy, należy przystąpić do uzbrojenia 44 ha w tzw. II rozszerzeniu Krakowskiego Parku Technologicznego, tj. obszaru Jędrzejów – Zachód;

– budowa 131 mieszkań w ramach spółki SIM SMS, która w ostatnich dniach rozpoczęła II etap inwestycji przy Al. Piłsudskiego – koszt 44 mln złotych. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców należy uruchomić kolejne mieszkaniowe projekty w ramach SIM SMS;

– modernizacja ujęcia wody dla aglomeracji Jędrzejów w Wilanowie, koszt około 30 mln złotych.

Inwestycje w najbliższych latach będą determinowane projektami, na które gmina pozyskała dofinansowanie w mijającej kadencji, i które w dużej mierze już weszły do realizacji, to m.in.:

– projekty drogowe: Książe Skroniów (4,5 mln), ul. Bajkowa, Okrzei, Mały Skroniów, Piaski-Kopaniny, Łysaków II – Łysaków III, przeznaczone do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

– przebudowy dróg i ulic za kwotę 10,5 mln pozyskanych z „Polskiego Ładu”, tu będą realizowane m.in. ulica Dojazd, ul. Konopnickiej, łącznik Przypkowskiego, drogi w Potoku Małym, Wielkim, Piaskach, Brusie, Wilanowie, Sudole, Wólce, Mnichowie;

– rozbudowa bazy sportowej i dydaktycznej: trwa budowa kolejnego boiska przy Szkole Podstawowej w Łysakowie, ruszają budowy sal sportowych przy szkołach w Skroniowie, Podchojnach i Jasionnie;

– rozbudowa żłobka w Piaskach o kolejne 80 miejsc, kwota 3,5 mln złotych w ramach programu Maluch+;

– rozbudowa Pływalni Miejskiej (koszt 34 mln), modernizacja obiektów sportowych KS „Naprzód” (4 mln zł), budowa boiska treningowego dla Klubu Sportowego „Piaskowianka” Piaski, środki pozyskane z „Polskiego Ładu” oraz Ministerstwa Sportu;

– poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego: dokończenie rozbudowy remizy w Jasionnie oraz garażu w Potoku Wielkim dla tamtejszej OSP, zakup samochodu ciężkiego wraz ze sprzętem dla OSP Prząsław za kwotę blisko 2,5 mln zł;

– rewitalizacja obiektów zabytkowych w tym m.in. kamienicy „Pod zegarem”, wagonów kolejki wąskotorowej, Archiopactwa Cystersów, kościoła pw. św. Trójcy, kościoła w Mnichowie – na te prace gmina pozyskała fundusze z Polskiego Ładu;

– kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych w naszej gminie.