Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Waldemar Bartosz

W poprzednich numerach naszego tygodnika zasygnowaliśmy gotowość publikacji krótkich tekstów różnych kandydatów uczestniczących w najbliższych wyborach samorządowych. Aktualnie przedstawiamy prezentację kandydata na radnego Rady Miasta Kielce – Wiesława Kozę. Warto zatem zapoznać się z zamierzeniami kandydata i tym sposobem wyrobić pogląd na prezentowaną ofertę.

Wiesław Koza, lat 67, żona Małgorzata, ojciec Kamili i Anety oraz dziadek Juliana. Ukończył studia magisterskie, pracuje w Skanska S.A. Radny Rady Miasta Kielce dwóch kadencji, bardzo aktywny i skuteczny społecznik. W Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” od 1980r., obecnie członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, zasiada w Prezydium Krajowej Sekcji Drogownictwa i Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”. Kielczanin od urodzenia z sercem po prawej stronie.

Przyczynił się do powstania w Kielcach Doraźnego Pogotowia Stomatologicznego przy Al. Legionów oraz do zrealizowania budowy ulicy Prostej, uruchomienia i przedłużenia linii autobusowej Nr 21 przy ulicy Cedzyńskiej waz z wiatami przystankowymi. Przyczynił się do poprawy infrastruktury pieszo-drogowej w dzielnicy Południowo-Wschodniej Kielc.

W nadchodzącej kadencji chce zrealizować plany związane z dalszą budową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz rozwojem sieci komunikacji miejskiej. Jego dążeniem, w najbliższej kadencji, będzie doprowadzenie do: rozpoczęcia budowy ulicy Prochownia; wybudowania drugiego odcinka ulicy Bohaterów Warszawy; opracowania i realizacji sieci sklepów usługowo-handlowych w okolicy cmentarza w Cedzynie; kontynuacji budowy sieci dróg na Ostrej Górce; budowy parkingów na osiedlu KSM i Barwinku oraz w innych dzielnicach.