Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” realizując postanowienia zawarte w Stanowisku Zarządu Regionu z dn. 6 lutego br. w sprawie wyborów samorządowych, na swym posiedzeniu w dn. 5 marca br. przyjął do akceptującej wiadomości decyzje poszczególnych Rad Delegatur (struktury powiatowe) NSZZ „Solidarność”.

We wszystkich powiatach kandydują z różnych list członkowie Związku lub działacze samorządowi popierani przez Związek.

W Jędrzejowie tamtejsza Rada Delegatury jest współtwórcą Komitetu Wyborczego: KW Marcina Piszczka – Prawi i Solidarni.

W wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego popierane są kandydatury związkowców znajdujących się na dwóch listach: PiS i Bezpartyjnych Samorządowców.

W przypadku Prezydentów dużych miast, popierani będą kandydaci, którzy w swej dotychczasowej działalności reprezentują ugrupowanie przychylne Związkowi. W większości reprezentują PiS i Bezpartyjnych Samorządowców.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” jednocześnie apeluje o włączenie się związkowców w kampanię wyborczą i o liczny udział w samym akcie wyborczym w dn. 7 kwietnia 2024r.

Kielce, dn. 7 marca 2024r.

Mieczysław Gójski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”