Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn.21 maja 2024r. ws. sytuacji w GA KiZChS Siarkopol w Grzybowie

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz wyraża zaniepokojenie, (wielokrotnie wcześniej artykułowane przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie), w sprawie kondycji przedsiębiorstwa.

Trudna kondycja finansowa zagrażająca dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa stwarza obawę o niepokoje społeczne. Szczególnie dotkliwa jest okoliczność, że nie widać działań zarówno ze strony Zarządu firmy jak i właściciela – czyli Grupy Azoty.

Kolejny niepokój budzi nieuchronne wyczerpywanie się aktualnie eksploatowanych pokładów siarki i brak odczuwalnych postępów w przygotowanie i realizację nowych odwiertów. Funkcjonalne związanie technologiczne kopalni siarki i dostarczonej z Elektrowni Połaniec gorącej wody, podpowiada wręcz geografię rozpoczęcia takiej inwestycji. Obszar w Rudnikach k/Połańca spełnia to kryterium. Bez realizacji takiego działania perspektywy dalszego funkcjonowania działalności firmy są zagrożone.

Również niepokoi labilność managementu. Związki zawodowe oczekują odpowiedzialnych i merytorycznie uzasadnionych decyzji personalnych, które byłyby pozytywnymi przesłankami dla dobrego istnienia firmy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich decydentów mających wpływ na podejmowanie skutecznych decyzji wzmacniających i stabilizujących istnienie „Siarkopolu”. Oczekujemy, aby decyzje te poprzedzone były rzetelnym dialogiem społecznym z przedstawicielami pracowników – reprezentatywnymi związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” deklaruje wolę takiego dialogu prowadzonego w dobrej wierze.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.05.2024 r.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu obserwuje niepokoje związane z pogarszającą się sytuacją w Chemar S.A. i w Centrum Produkcyjnym Pneumatyki „Prema” S.A. w Kielcach. Obie spółki od wielu lat właścicielsko podlegają Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a więc pośrednio Skarbowi Państwa. Brak pomysłu dotyczącego rozwoju obu firm, pogłębiające się trudności finansowe, doraźnie są ratowane zbywaniem części majątku trwałego (Chemar S.A.). Pogłębiająca się sytuacja zagraża istnieniu wyżej wymienionych firm, a w konsekwencji prowadzić może do utraty miejsc pracy.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz apeluje do organów nadzorczych oraz właścicieli wspomnianych przedsiębiorstw o podjęcie decyzji sanujących te zakłady pracy.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący